CZECH HOME s.r.o.

 


Home

Algemene informatie over Tsjechie

Informatie gebieden

Wat doen we en kosten

Wie is Czechhome

Adres en contact

 

Algemene info

Vanaf mei 2004 is Tsjechie lid van de EU (Europese Unie). De Europese wetgeving bepaalt dat er in Europa sprake dient te zijn van vrij verkeer van personen, goederen en kapitaal. Tsjechië heeft echter na de toetreding in 2004 gebruik gemaakt om een overgangstermijn in te stellen. Hierdoor kunnen tot 2011 bepaalde beperkingen blijven bestaan, al zijn de voorwaarden die gelden voor inwoners van de EU-lidstaten al wel significant versoepeld.

In de overeenkomst wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten onroerend goed:

Landbouwgrond en bos en overig onroerend goed

Landbouwgrond en bos kan aangekocht worden door buitenlanders:

  • Vanaf 1 mei 2011 kan landbouwgrond en bos rechtstreeks op eigen naam worden aangekocht, dus zonder verblijfsvergunning of het oprichten van een s.r.o. (bedrijf)

Overig onroerend goed kan aangekocht worden door buitenlanders:

  • Vanaf 1 april 2009 kan een vakantiewoning rechtstreeks op eigen naam worden aangekocht, dus zonder verblijfsvergunning.

Bij permanent verblijf in Tsjechië

Indien u van plan bent om permanent in Tsjechië te gaan wonen is het verstandig om alsnog een verblijfsvergunning aan te vragen. U heeft dan vergelijkbare rechten als een Tsjechisch staatsburger.

Gaat u bedrijfsmatig iets aankopen in Tsjechië of bent u van plan een bedrijf te starten dan is een s.r.o. wel een verplichting. Hierover kunnen wij u verder informeren, zie doen en kosten .

 

Huis in Tsjechie
Appartement in Tsjechie
Kasteel in Tsjechie
Woning in Tsjechie
 
© copyrights Czech Home s.r.o.
free website monitoring